Larmnummer för försvunna barn

Ring 116 000

Kostnadsfritt att ringa dygnet runt. SOS Alarm tar emot samtal om försvunna barn och vidarebefordra samtalen till ansvariga myndigheter, exempelvis polis och socialtjänst.

Mer om larmnumret

Avsikten med larmnumret är att polisen ska kunna agera skyndsamt för att spåra och hitta det försvunna barnet. Anhöriga ska vid behov kunna få kontakt med andra aktörer, exempelvis med socialtjänsten och frivilligorganisationer, som kan bistå familjen med mer specifika råd och med stöd av olika slag.

Journumret är kostnadsfritt och tillgängligt dygnet runt för dem som behöver stöd. Dessutom ska tjänsten vid behov kunna ge stöd till olika myndigheter som utreder fall med förvunna barn. 

Läs mer om numret och bakgrunden till att det finns på SOS Alarms webb under tillhörande information.

Tillhörande information