Omsorg, hjälp

Aktuellt

2018-10-18
I går var Förebyggandeenheten från Vård- och äldreomsorgsförvaltningen på plats på seniormässan News55 i Estrad. Ingela Funegård är enhetschef, och hon berättar om en mycket lyckad dag med många besök i kommunens monter.
2018-10-04
Nu har Socialstyrelsen presenterat resultatet av årets brukarundersökning inom Äldreomsorgen. Alingsås kommun visar upp ett strålande resultat, och är tillsammans med Härryda den kommun som får det sammanlagda bästa betyget i Göteborgsregionen.
Fixar-Jesper.
2018-09-27
Behöver du hjälp med att byta glödlampor eller att få igång telefonen? För dig som är 67 år och äldre finns vår fixartjänst.
2018-09-24
I våras fick Bräcke diakoni förtroendet att bedriva verksamheten Home-Start i Alingsås kommun. Den första förberedelsekursen för familjekontakter är nu avslutad. Några av uppdragen har också startat, men det finns utrymme för fler familjer att få stöd.
2018-09-11
I onsdags firade Kvarnbackens korttidsboende 10-årsjubileum med öppet hus hela eftermiddagen. - All heder till arbetsgruppen med personal från alla våra olika avdelningar som jobbat fram ett trevlig program, säger Anette Henriksson, enhetschef på Kvarnbacken.
2018-06-29
Vård- och Äldreomsorgsnämnden har nu tagit beslut om att öppna upp nya boendesplatser på två ställen i Alingsås under 2018.