Omsorg, hjälp

Aktuellt

IOP-modellen är högaktuell på flera sätt
2017-06-30
Nu prövas modellen med idéburet offentlig partnerskap som Alingsås kommun och Bräcke Diakoni samarbetar kring, i förvaltningsrätten. Samtidigt är det en av Sveriges just nu mest hajpade satsningar inom äldrevård. I nästa vecka presenteras arbetet under Almedalsveckan i Visby.
2017-06-22
Nu söker vi ett kärleksfullt familjehem i Alingsås till en yngre flicka med funktionshinder. 
Nese Zuberi och Mattias Nygård trivs på jobbet
2017-06-12
Cheferna inom vård- och äldreomsorgen i Alingsås trivs bra. Riktigt bra. Det framkommer efter en inspektionsinsats från Arbetsmiljöverket. - För mig beror det på att vi har en stabil organisation och väldigt bra stöttning, säger Nese Zuberi, enhetschef för hemtjänsten.
2016-12-29
Snabbare och säkrare larm med bättre övervakning. Det var målsättningen med att byta ut alla analoga trygghetslarm till digitala. Och Alingsås kommun har klarat målsättningen: att genomföra skiftet före nyår.
2016-12-28
Det blir ingen öppen antagning till de kommunala feriejobben i Alingsås i sommar. Socialnämnden beslöt i september att spara två miljoner på feriejobben, vilket är två tredjedelar av budgeten. De kvarvarande feriejobben kommer att fördelas bland de ungdomar som bäst behöver det.
2016-12-01
Nu har svaren på årets medarbetarundersökning presenterats. Resultatet visar på ökad trivsel. Många är nöjda med sin närmaste chef. Bäst av alla trivs kommunens sjuksköterskor.
2016-11-16
Ökad patientsäkerhet, färre telefonsamtal och minskad pappershantering. För hemsjukvården i Alingsås har digitaliseringen inneburit fördelar för både patienter och anställda. Nu lyfts Alingsås kommuns arbete fram som ett gott exempel i regionen.
2016-10-26
För tredje året i rad hamnar hemtjänsten i Yttercentrum i topp i årets brukarundersökning. 100 procent av de som svarat är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst.
2016-09-27
Nattlig tillsyn utan att bli väckt. Den möjligheten får nu ett antal vårdtagare i Alingsås. Nu startar ett pilotprojekt som erbjuder tillsyn på natten via digital fjärrtillsyn med trygghetskamera.