Omsorg, hjälp

Aktuellt

2017-02-16
Lördagen den 25 februari fyller Familjens hus i Sollebrunn fem år och hälsar barn och föräldrar varmt välkomna.
vuxna personer i samtal
2017-01-19
Välkommen under fem onsdagar, med start 29 mars. Anhörigprogrammet är till för dig som har en närstående som är beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel.
2016-12-29
Snabbare och säkrare larm med bättre övervakning. Det var målsättningen med att byta ut alla analoga trygghetslarm till digitala. Och Alingsås kommun har klarat målsättningen: att genomföra skiftet före nyår.
2016-12-28
Det blir ingen öppen antagning till de kommunala feriejobben i Alingsås i sommar. Socialnämnden beslöt i september att spara två miljoner på feriejobben, vilket är två tredjedelar av budgeten. De kvarvarande feriejobben kommer att fördelas bland de ungdomar som bäst behöver det.
tre smiley-ansikten, glad, mellan och sur
2016-12-22
Besökare till individ- och familjeomsorgen hade möjlighet att delta i en brukarundersökning i september–oktober 2016. 121 personer valde att delta och resultatet är övervägande positivt.
2016-12-01
Nu har svaren på årets medarbetarundersökning presenterats. Resultatet visar på ökad trivsel. Många är nöjda med sin närmaste chef. Bäst av alla trivs kommunens sjuksköterskor.
2016-11-16
Ökad patientsäkerhet, färre telefonsamtal och minskad pappershantering. För hemsjukvården i Alingsås har digitaliseringen inneburit fördelar för både patienter och anställda. Nu lyfts Alingsås kommuns arbete fram som ett gott exempel i regionen.
2016-10-26
För tredje året i rad hamnar hemtjänsten i Yttercentrum i topp i årets brukarundersökning. 100 procent av de som svarat är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst.
2016-09-27
Nattlig tillsyn utan att bli väckt. Den möjligheten får nu ett antal vårdtagare i Alingsås. Nu startar ett pilotprojekt som erbjuder tillsyn på natten via digital fjärrtillsyn med trygghetskamera.