Ett samarbetsprojekt för ett hållbart Noltorp

I Noltorp bor omkring 3000 personer i ca 1400 bostäder, fördelat på 700 hyreslägenheter, ca 350 bostadsrättslägenheter och ca 350 äganderätter. Här finns några äldre småhus, men till allra största delen byggdes flerbostadshusen ut i större enheter under perioden 1961-70 och äganderättshusen under perioden 1971-80.

Nu har både Bananen och Citronen tjänat trofast och länge. Men när alltfler badrum de senaste åren började läcka, blev det dags att göra något åt saken. Därför har Alingsåshem beslutat att ta ett större grepp på området och rusta upp det med tre huvudmål: det ska bli bra ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Det finns anledning att inför denna upprustning och förnyelse ta ett samlat grepp om stadsdelen Noltorp utifrån ett helastadenperspektiv. 

Vad har hänt hittills?

Kick-off i maj 2013

Den 21 maj 2013 samlades ett 90-tal alingsåsare i en kaféworkshop, alla engagerade och intresserade av stadsdelen Noltorp. Boende, näringsidkare, ungdomar, politiker och tjänstemän deltog och gav sin bild av Noltorp och hur stadsdelen kan utvecklas.

 

Inventering: vilka kvaliteter och brister har Noltorp?

Därefter har arbetsgruppen för Stadsförnyelse Noltorp fortsatt att samla in information om stadsdelen. Innan en målbild börjar mejslas fram måste vi veta vilka kvaliteter och brister området har. 

Den 26 oktober 2013 invigdes Mötesplats Noltorp. Mötesplats Noltorp kommer under ett års tid att vara en viktig träffpunkt för boende, verksamma och andra som är intresserade av utvecklingen av stadsdelen. Syftet med mötesplatsen är att fånga upp tips, idéer och synpunkter på hur Noltorp ska utvecklas. 

Lördagen den 25 januari 2014 var irakiska kvinnoföreningen på besök på Mötesplats Noltorp för att bidra med sin kunskap. Föreningen visade med hjälp av kartor och spelbrickor hur de använder området. "Spelet" är särskilt framtaget för Noltorp och ett verktyg för att få fram kunskap om området. 

Den 3 februari 2014 kom en andraklass från Noltorpsskolan på besök till möteslokalen. Klassen delades upp och fick följa med två tjänstemän på kommunledningskontoret på en gåtur i Noltorp. Under promenaden visade eleverna var de brukar vara och leka, vart de aldrig går samt berättade hur de trivdes på olika platser. Efter promenaden bjöds det på fika på Mötesplats Noltorp. 

Den 23 juni 2014 stängde mötesplatsen som varit öppen i entrén till före detta vårdcentralen i Noltorp. Stort tack till alla som kom för att diskutera med oss! Baserat på den information vi fick från invånare i Noltorp och från tjänstemän och privata aktörer har en målbild och en handlingsplan tagits fram. 

Målbild och handlingsplan för Noltorp har varit på remiss

Under hösten 2014 har målbilden och handlingsplanen varit ute på remiss till de kommunala nämnderna och bolagen samt till privata aktörer och föreningar i Noltorp. Vi är mycket tacksamma för alla kloka synpunkter som har kommit in!

Målbild och handlingsplan efter remiss

Utifrån de synpunkter som inkom under remissen har förslaget till målbild och utvecklingsprogram för Noltorp omarbetats. Förslaget behandlades av kommunstyrelsen den 13 april 2015. Kommunstyrelsen beslutade då att skjuta upp beslutet om antagande till hösten 2015, i samband med att flerårsstrategin antas. Förslaget kommer nu troligtvis istället att behandlas av kommunstyrelsen den 7 mars 2016. Förslaget ser du nedan. 

Kommande moment

Nästa moment är att målbilden och utvecklingsprogrammet för Noltorp hanteras i kommunstyrelsen i början på mars 2016. 

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta projektledaren för Stadsförnyelse Noltorp: Malin Wallin, e-post: malin [dot] wallin [at] alingsas [dot] se, tfn: 0322-61 61 07