Föräldraförening Magra skola

Magra Föräldraförening har till uppgift att inom Magra skola och barnomsorgsverksamhet stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling. Föreningen är aktiv och träffar regelbundet skolans, förskolans och fritidshemmets personal och delar ut bidrag till verksamheterna enligt personalens och barnens önskemål.
 
Under hösten 2019 arrangerade föräldraföreningen en Pep dag i Magra inspirerat av Generation Pep i syfte att uppmuntra barn till fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor.

Varje år arrangerar föräldraföreningen fika i samband med skolavslutningen. På Lucia är det en mångårig tradition med lotterier och fika till barn och vuxna, något som Föräldraföreningen har anordnat så länge vi kan minnas.

Styrelsen består läsåret 2019-2020 av:
Svante Edensvärd
Sara Haraldsson
Torbjörn Haraldsson
Ida Kahlin
Lisa Lanevik (070-689 66 04)
Kasia Larsson
Maria Rudebo
Katja Ryberg
Anders Sundholm