Välkommen till Västra Bodarna skola

Höstdag i Västra Bodarna ny informationstavla i förgrunden.