Alingsåsarna i återvinningstopp

Alingsås kommun är en av de bästa kommunerna i landet när det gäller återvinning av hushållsavfall.

Publicerat 2014-02-13

I en jämförelse av 220 kommuner hamnar Alingsås på en andra plats. Det är i Sveriges Kommuner och Landstings jämförelseprojekt KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet, som man mätt hur bra kommunerna är som samhällsutvecklare och hur effektivt kommunernas hantering och återvinning av hushållsavfall är.

Alingsås kommun jobbar mycket aktivt med miljöfrågor. En av de faktorer som nu bidrar till Alingsås topplacering är införandet av FNI - fastighetsnära insamling. Fastighetsnära insamling innebär att villaägarna enkelt kan sortera sina förpackningar och tidningar hemma i sina egna avfallskärl, istället för att åka till återvinningsstationen. De som deltar använder sig av två kärl med totalt åtta fack i för sopsortering. Att ansluta sig kostar inget extra, utöver den ordinarie avfallstaxan.

– Det är alltid trevligt att uppmärksammas för ett bra arbete och alingsåsarna gör verkligen ett fantastiskt jobb! Nu hoppas vi att ännu fler ska ansluta sig till FNI och vi jobbar stenhårt för att alla ska erbjudas den möjligheten framöver. Miljön är vår framtid och topplaceringen visar att Alingsås verkligen arbetar långsiktigt med dessa frågor, säger Alingsås avfallschef Christian Nellis.