Vatten ur kran i glas

UV-ljus säkrar kvaliteten på dricksvattnet

I dagarna har en ny skyddsbarriär installerats i Vattenverket i Alingsås i form av UV-ljus.

Det senaste året har det genomförts stora förbättringar på Vattenverket i Alingsås. I dagarna har en ny skyddsbarriär installerats i form av UV-ljus. UV-ljusbehandlingen kompletterar nuvarande klorbehandling och ger ett effektivt skydd mot virus, bakterier och parasiter.

En viktig målsättning med vattenverkens reningsprocess är att de så långt det är möjligt ska reducera antalet mikroorganismer. För att vara säker på att leverera ett dricksvatten fritt från mikrobiologisk förorening krävs att man bland annat har tillräckligt antal skyddsbarriärer. Med barriär menas en anordning eller åtgärd i vattenverket som motverkar förekomst av sjukdomsframkallande virus, bakterier eller parasiter i dricksvatten.

Alingsås drar lärdom av Östersund

UV-ljustekniken har använts sedan länge i en del andra kommuner. Intresset för tekniken har varit stort i Sverige under 2000-talet, speciellt efter utbrottet i Östersund som blev mycket uppmärksammat. Dock är det är så att Vattenverket haft bra barriärer mot mikroorganismer tills nu genom kemisk fällning och klorbehandling. Nu kompletteras dessa med UV-behandling och blir alltså ännu säkrare. På så sätt är vi väl förberedda för att motstå förändringar på vattenkvaliteten på grund av exempelvis klimatförändringar.

Ovan smak i början, dock helt ofarligt

De processförändringar som nu görs på Vattenverket kan innebära att det i början vid igångkörningen kan ge viss smakförändring på dricksvattnet. Smakförändringen är helt ofarlig för hälsan. Vid frågor eller eventuella problem är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Vattenverket  0322-125 15

Driftchef Vattenverket 0322-61 70 29