Alingsås, Lilla torget

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en kostnadsfri kurs som du så småningom kommer att anmälas till. Kursen innehåller information om Sverige så som samhälle, vård, lagar, myndigheter, normer, utbildning med mera. Kursen sker i Göteborg i samverkan med Göteborgs Regionen (GR). Du kommer att få samhällsorientering på ditt modersmål. Se länk nedan.

Nu kan  även en utökad målgrupp anmälas till samhällsorientering.

  • Det innebär att du som är folkbokförd i Sverige efter 1 maj 2013 kan också delta i samhällsorientering. Detta förutsätter dock att du är mellan 18 och 65 år; att du kommer från ett land utanför EES- länderna eller från Norge, Island eller Liechtenstein; och att du bor i Alingsås av andra orsaker än flyktingskap.

Var god kontakta Integrationsavdelningen vid eventuella frågor på telefon: 0322-61 61 44 / 61 70 34.                          

 Du kan även anmäla dig genom att fylla i den bifogade blanketten. Blanketten skall sedan skickas vidare via e-post (integration [at] alingsas [dot] se) eller till Alingsås kommun Integrationsavdelningen Plangatan 43, 441 81 ALINGSÅS.

Tillhörande information