Stiftelsen Borgmästare och fru Oskar Bergmarks

Syfte: Avkastningen utdelas till någon eller några personer i kommunen, som gjort sig på något speciellt sätt förtjänta. Exempelvis brand- eller polisman eller någon privatperson. Om inte någon sådan kommer i fråga går avkastningen till kyrkligt eller kulturellt ändamål.

Vem kan söka: Förslag på förtjänt person ska lämnas.

Ansökningstid: Senast den sista mars

Beslutande styrelse/förslag till förtjänt person sänds till: Styrelsen för Borgmästare och fru Oscar Bergmarks minnesfond, 441 81 Alingsås.

Kontaktperson: Anci Eyoum tel. 0322 - 61 61 30