Stiftelsen Hedda Fribergs fond

Syfte: Bidrag kan beviljas till sådana för Alingsås förutvarande stad allmännyttiga och välgörande projekt, som det inte lagligen åligger kommunal myndighet att fylla.

Vem kan söka: Kan sökas av allmänheten.

Ansökningstid: Senast den sista mars.

Beslutande styrelse/ansökan sänds till: Direktionen för Hedda Fribergs fond, 441 81 Alingsås.

Kontaktperson: Anci Eyoum tel. 0322 - 61 61 30