Samfonden Alingsås kommuns lärar- och skolledarstiftelse

Fondkapital: 168 780 kronor (2012)
Utdelningsbart medel 2013: 3 214 kronor

Syfte: Fonden bildades 1997 genom sammanläggning av de två fonderna Birger Knös donationsfond och Sven Lendahls lönedonation. Avkastningen ska användas till förmån för skolledare och lärare vid gymnasieskolan och årskurs 7-9 i grundskolan i Alingsås, företrädesvis som bidrag till studier, studieresor samt vetenskapligt eller pedagogiskt författarskap.

Vem får söka: Skolledare och lärare vid gymnasieskolan och årskurs 7-9 grundskolan i Alingsås kommun.

Ansökningstid: April.

Beslutande styrelse/ansökan sänds till: Barn- och ungdomsnämnden eller Utbildningsnämnden, 441 81 Alingsås.

Kontaktperson: Magdalena Tavakol Karlsson
Tel: 0322 - 61 63 46 , alt exp. 0322 - 61 63 50
Maja Dahlberg tel. 0322 - 61 64 90
Pär Hellsten tel. 0322-61 64 93