Stiftelsen Lisa och Max Klusendicks skolfond

Fondkapital: 179 369 kronor (2005)
Utdelningsbart medel 2006: ca 6 000 kronor.

Syfte: Ekonomiskt stöd till studier för elever vid Alströmergymnasiet i Alingsås.

Vem får söka: Elever vid Alströmergymnasiet.

Ansökningstid: Inför terminsavslutningen.

Beslutande styrelse: Styrelsen för Lisa och Max Klusendicks skolfond.

Ansökan skickas till: Ansökan lämnas till gymnaisets kuratorer inför terminsavslutningen.  

Kontaktperson: Maja Dahlberg tel. 0322 - 61 64 90
Annika Ahl tel. 0322-61 64 91.