Stiftelsen Lisa och Max Klusendicks understödsfond

Stiftelsen ger bidrag till vård av behövande, gamla, sjuka samt till barns och ungdomars utbildning och uppfostran.

Sökanden ska vara bosatt/skriven i Alingsås kommun. Ansökan ska vara underskriven och ha uppgift om ändamål och taxerad inkomst samt åtföljas av läkarintyg eller annat stöd för ansökan, postadress, telefonnummer och bankkontonummer.

Ansökan skickas till:
Jan Furunger, Björkhagegatan 4
441 44 Alingsås.