Stiftelsen Lars Frasse Johanssons minnesfond

Fondkapital: 44 457 kronor (2007)

Utdelningsbart medel 2008: 925 kronor.

Syfte: Fondens syfte är att genom ekonomiska bidrag möjliggöra utlandspraktik för elever vid gymnasieskolan i Alingsås 

Vem får söka: Elever vid gymnasiesskolan i Alingsås.

Ansökningstid: April.

Beslutande styrelse/ansökan sänds till: Utbildningsnämnden, 441 81 Alingsås.

Kontaktperson: Maja Dahlberg tel. 0322 - 61 64 90
Annika Ahl tel. 0322-61 64 91.