Stiftelsen Alingsås kommuns gymnasiefond

Fondkapital: 36 916 kronor (2007)
Utdelningsbart medel 2008: 865 kronor.

Syfte: Avkastningen ska andvändas för ändamål, som inom gymnasieskolan främjar:
a. elevernas fostran och undervisning,
b. vetenskaplig forskning och undervisning,
c. konstnärlig, idrottslig, social eller annan därmed jämförlig verk- samhet.

Vem får söka: Elever vid gymnasieskolan i Alingsås.

Ansökningstid: April.

Beslutande styrelse/ansökan sänds till: Utbildningsnämnden, 441 81 Alingsås.

Kontaktperson: Maja Dahlberg tel. 0322 - 61 64 90
Annika Ahl tel. 0322-61 64 91