Stiftelsen Alingsås kommuns gymnasiefond

Syfte: Avkastningen ska användas för ändamål, som inom gymnasieskolan främjar:
a. elevernas fostran och undervisning,
b. vetenskaplig forskning och undervisning,
c. konstnärlig, idrottslig, social eller annan därmed jämförlig verksamhet.

Vem får söka: Elever vid gymnasieskolan i Alingsås.

Ansökningstid: April.

Välkommen att inkomma med Din ansökan till:

kultur [dot] utbildning [at] alingsas [dot] se
Utbildningskontoret, 441 81 Alingsås