Stiftelsen Alingsås kommuns samfond för vilo- och konvalecenthemsvård

Fonden bildades 1991 genom sammanläggning av tre fonder.

Utdelningsbara medel 2017: 1.315 kronor

Syfte: Fondens avkastning ska användas för beredande av vilo- och konvalecentvård åt behövande personer.

Vem får söka: Personer som behöver bidrag till någon form av vistelse utanför sitt hem och som själv saknar ekonomiska förutsättningar.

Ansökningstid: 2017-07-19 - 2017-09-15

Beslutande styrelse/ansökan sänds till: Socialnämnden, 441 81 Alingsås.

Kontaktperson: Jenny Ek, tel 0322-61 69 25