Stiftelsen Syskonen Frida Holmqvist och Ellen Carlssons minne

Fondkapital: 10 488 kronor (2007)
Utdelningbart medel 2008: 304 kronor.

Syfte: Fondens syfte är glädjespridning bland äldre personer, i första hand inom Erska församling.

Vem får söka: Äldre personer i Erska församling

Ansökningstid: Se annons i Alingsåskuriren.

Beslutande styrelse/ansökan sänds till: Vård- och äldreomsorgs- nämnden, 441 81Alingsås.

Kontaktperson: Kerstin Frisk tel. 0322 - 835 89