Albert Anderssons från Loo Nedergård stiftelse

Syfte: Stiftelsens ändamål är att äga en andel i en samlingshall avsedd för skol-, kultur-, fritids- och idrottsändamål i f d Långareds kommun. Samlingshallen skall vara öppen för alla föreningar i f d Långareds kommun under namnet Albert Hall. Hallen uppfördes under år 2000.

Vem får söka: Kan inte sökas av allmänheten.

Beslutande styrelse: Kommunstyrelsen.