Information om webbkameran

Webbkameran ska inte förväxlas med en övervakningskamera som oftast är kopplad direkt till polisen och syftar till att förhindra brottslig verksamhet. Alingsås kommun har inte ansökt om någon sådan övervakningskamera över torgen. Syftet med webbkameran är att visa en vy över Alingsås mysiga stadskärna och livet i staden vid speciella evenemang, t ex potatisfestivalen. Enligt statistik och inkomna mejl är det en uppskattad service.

Bilderna från webbkameran publiceras på alingsas.se. Där vem som helst med Internet - uppkoppling kan se bilderna i realtid. Ingen tjänsteman från Alingsås kommun spelar in, sparar eller övervakar vyn över stadskärnan. Rent tekniskt förekommer det heller ingen back- upp på bilderna.

Innan bilderna från webbkameran länkades till alingsas.se tog Kommunledningskontoret kontakt med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen menade att inget tillstånd krävdes eftersom bilderna visar en vy och ingen människa kan identifieras.

Till webbkameran