Alingsås webbkamera

Bilden och sidan uppdaterar sig automatiskt var tjugonde sekund.

Vid mycket hög belastning kan det uppstå problem med bilden.

Pga av att Rådhuset är K-märkt, och det krävs speciellt tillstånd från länsstyrelsen att montera något på utefasaden, står webbkameran innanför ett fönster. Det kan innebära känslan av "dis" vid soligt väder. Vid regn kan det också förekomma dålig bild. 

Information om webbkameran.