Alingsås webbkamera

Klicka på "F5" för att uppdatera första bilden och se hur det ser ut på torgen nu. Bilden och sidan uppdaterar sig även automatiskt var tjugonde sekund.

Vid mycket hög belastning kan det uppstå problem med bilden.

Pga av att Rådhuset är K-märkt, och det krävs speciellt tillstånd från länsstyrelsen att montera något på utefasaden, står webbkameran innanför ett fönster. Det kan innebära känslan av "dis" vid soligt väder. Vid regn kan det också förekomma dålig bild. 

Information om webbkameran.