Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor, KRF

Rådet är ett viktigt forum för funktionshinderfrågor, där det diskuteras hur tillgängligheten och delaktigheten kan förbättras i samhället.

Rådets främsta uppgift är att vara referensorgan till Alingsås kommun och rådgivande i frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Ledamöterna skall särskilt bevaka följande funktionshinderområden; svårt att höra, svårt att se, svårt att röra sig, svårt att tåla vissa ämnen och svårt att bearbeta, tolka och / eller förmedla information. Kommunens företrädare skall informera rådet om planer och viktiga förändringar som berör personer med funktionsnedsättning.

Rådet är knutet till kommunstyrelsen. Det består av 8 ledamöter och 8 ersättare där två ledamöter och två ersättare kommer från kommunstyrelsen. Övriga ledamöter och ersättare är företrädare för personer med funktionsnedsättning. Fem ledamöter och fem ersättare kommer från funktionshinderföreningar. En ledamot och en ersättare är ungdomsrepresentanter som inte behöver vara föreningsanslutna, men ska ha intresse för och vara insatta i funktionshinderfrågor. Med ungdom menas en person mellan 16-30 år.

Ledamöter i KRF, Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Rådet sammanträder fyra gånger per år. Det kommer att vara temabaserade möten där representanter från olika kommunala förvaltningar/nämnder/bolag inbjuds till rådet för att delta i diskussionen.

Föreningarna har förberedande möten cirka 3-4 veckor innan KRF:s sammanträden. Till dessa möten är du välkommen för att lyfta fram frågor från din förening och diskutera vilka frågor som skall tas upp på nästa rådsmöte.

De förberedande mötena för 2019 är:

F n har endast första förberedande mötet bokats: tisdag den 12 februari

Tid och plats: Kl 17:00 i HjärtLungs föreningslokaler, Sidenvägen 7 D

 

Kontaktperson för föreningarna:

Josef Weiss, telefon 0322-189 45, 0730-349892
mail: josef [dot] weiss [at] telia [dot] com

Kontaktperson KRF: Robert Gustafsson

telefon: 0322-61 60 00