Fritidshem Noltorpsskolan

På Noltorpsskolan finns det 6 fritidsavdelningar, Hagen, Lunden, Björken, Eken, Klubben och Regnbågen. Syftet med fritids är att tillgodose föräldrarnas behov av skolbarnsomsorg. Alla barn som behöver fritidsplats på Noltorpsskolan får plats.

På avdelningen Hagen går våra yngsta elever: 6 -åringarna. Här är även förskoleklassens hemvist på förmiddagarna. På avdelning Lunden går elever i åk 1 och på Eken åk 2. På Björken går åk 3 elever och på Klubben går elever från åk 4-6. På Regnbågen går de elever från särskolan som mår bäst av att vara i en liten grupp. Våra fritidsavdelningar har egna hemvister.

Vår skolbarnsomsorg har öppet mellan kl. 06.00 –18.00. För att ge de yngsta barnen trygghet har vi valt att ha morgon och kvällsfritids på avdelningen Hagen. 

I direkt anslutning till skolan finns det flera fotbollsplaner samt ett skogsparti. Vi utnyttjar mycket vår fina utemiljö med regelbundna utflykter till det närbelägna Nolhaga berg och Nolhagaparken, ishallen, simhallen och sjön Mjörn. Vi har en fin och välutrustad gymnastiksal som vi använder flitigt.

Vi satsar mycket på att barnen skall känna sig trygga och att det skall vara en meningsfull fritidsverksamhet. Detta sker genom pedagogiska aktiviteter i form av: fri lek, grupplekar, skapande aktiviteter mm.