Logo, röd cirkel med stiliserade personer som räcker upp händerna
Logo, röd cirkel med stiliserade personer som räcker upp händerna

Home-Start familjekontakt

Som första kommun i Sverige erbjuder nu Alingsås Home-Start till barnfamiljer. Home-Start är ett internationellt föräldrastödsprogram och stödet ges av frivilligarbetare/familjekontakter som rekryteras, utbildas och handleds av en koordinator som är anställd av Alingsås Kommun.

Vem kan få hjälp?

En familj som har minst ett barn under 6 år

En familj som själv önskar en familjekontakt

En familj som saknar annan stöttepelare

En familj i sjukdom, sorg eller annan svår livssituation

Vad kan familjen behöva hjälp med?

En samtalspartner i det dagliga livet
Praktisk/social hjälp
En andningspaus i vardagen
Hjälp med samhällsinformation

Vill du anmäla dig som frivillig familjekontakt?

Du har egen föräldraerfarenhet eller utbildning/arbete med barn
Du har tid och lust att besöka en familj 2-4 timmar/vecka under max ett år
Du är en ansvarsfull och lyssnande person
Du får 30 timmars förberedelsekurs och god uppföljning av en koordinator

Under februari 2010 startar en kurs för frivilliga familjekontakter. Teman som berörs på kursen är bl a: Kommunikation, roller, värderingar och förhållningssätt, tystnadsplikt, hembesök, gränser mm.

Kontakta oss

Koordinator stina [dot] wassberg [at] alingsas [dot] se (Stina Wassberg), telefon 070-608 33 86