6/4 Nuläge covid-19

Det allmänna läget i Sverige är fortsatt detsamma.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det största problemet just nu att smittan tycks ha tagit sig in på en del äldreboenden runt om ui landet. I Alingsås kommun har vi dock inga kända fall på våra boenden, vilket understryker att vi måste fortsätta ta ansvar för att minska smittspridningen på samma sätt som tidigare.

Vi måste stanna hemma om vi är sjuka och jobba med grundläggande hygien som att tvätta händerna ofta och hosta i armvecket. Vi ska också fortsätta att tänka på att hålla avstånd till varandra i samhället och att personer över 70 år ska begränsa sina sociala kontakter. Vi ska också undvika alla onödiga resor nu under påsklovet.