Socialmedicinsk mottagning Alingsås

Socialmedicinsk mottagning är till för dig som

  • är över 18 år
  • är beroende av alkohol, narkotika eller beroendeframkallande läkemedel
  • har behov av både kommunens och hälso- och sjukvårdens resurser
  • är folkbokförd i Alingsås kommun


På mottagningen kommer det finnas personal från Psykiatriska Öppenvårdsmottagningen, primärvården och socialförvaltningen. Det spelar ingen roll vilken vårdcentral du är listad på.

Målet är att du ska få den hjälp du behöver. Vi kommer att:

  • kartlägga dina behov av insatser från kommun och landsting
  • bedöma vilken vårdnivå du behöver
  • hjälpa dig att komma i kontakt med rätt vårdgivare
  • genomför SIP (samordnad individuell planering) vid behov


Boka tid

Onsdagar 15:00-17:00
Telefonnummer: 0322-61 72 04