Stiftelsen Alingsås kommuns samfond för sociala insatser

Fonden bildades 1991 genom sammanläggning av 39 mindre fonder. 1997 tillfördes även Anton Holmbergs fond. 

Utdelningsbart medel 2017: 6.549 kronor

Syfte: Avkastningen användes till stöd åt behövande barn, familjer, äldre och funktionshindrade bosatta inom Alingsås kommun.

Vem får söka: Barn, familjer, äldre och funktionshindrade inom Alingsås kommun som lever under knappa ekonomiska omständigheter.

Ansökningstid: 2017-07-19-2017-09-15

Beslutande styrelse/ansökan sänds till: Socialnämnden, 441 81 Alingsås.

Kontaktperson: Jenny Ek, tel 0322-61 69 25