Regionala utvecklingsprojekt

Alingsås kommun deltar i regionala utvecklingsprojekt i syfte att stärka företagandet i Alingsås och utveckla kommunen.

Landsbygdsutveckling Leader

Leader Göteborgs Insjörike har ett allmännyttigt ändamål och ska genomföra lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Arbetet handlar om att finansiera utvecklingsprojekt som främjar utvecklingen av landsbygd och tätort i leaderområdet (Alingsås, Härryda, Lerum och Partille).

LEADER är en akronym (initialordsförkortning) på franska som översatt betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden"

Göteborgs Insjörike hittar du mer information eller kontakta Carina Lundgren, tel. 0322-61 61 77, carina [dot] lundgren [at] alingsas [dot] se

Hållbar utveckling LAB 190

LAB190 är en långsiktig samverkansplattform för att skapa ett modellområde för hållbar utveckling i landskapet längs väg 190 från Hjällbo till Nossebro. Väg 190 är cirka 70 km lång skär genom fyra kommuner; Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga. Det ingår i en av de gröna kilar som i Strukturbilden för Göteborgsregionen (GR) lyfts fram som viktiga för en hållbar samhällsutveckling.

LAB190 - Västarvet hittar du mer information eller kontakta Anna Davidsson, tel. 0322-61 69 01, mail: anna [dot] davidsson [at] alingsas [dot] se