Kontakt Ungdomsfullmäktige

De här vuxna kan hjälpa dig med att svara på frågor om ungdomsfullmäktige: 

Alströmergymnasiet

Cecilia Von Weissenberg, cecilia [dot] von [dot] weissenberg [at] alingsas [dot] se

Gustav Adolfskolan

Pia Nordh, pia [dot] nordh [at] alingsas [dot] se

Linneskolan

Helena Rödholm, helena [at] linneskolan [dot] se

Montessoriskolan Globen

Jakob Linde, jakob [dot] linde [at] globen [dot] nu (jakob [dot] linde [at] globen [dot] nu)

Nolhagaskolan

David Karlsson david [dot] karlsson [at] alingsas [dot] se

Sollebrunns skola

Kristina Hedendahl, kristina hedendahl [at] alingsas [dot] se

Mats Andersson, mats [dot] andersson [at] alingsas [dot] se

Vittra Gerdsken

Sebastian Aronsson, sebastian [dot] aronsson [at] vittragerdsken [dot] se

Marie Haga, marie [dot] haga [at] vittra [dot] se

Ungdoms- och Fritidsverksamhet, G2 gruppen samt ungdomsrådet

Claes Andreasson, claes [dot] andreason [at] alingsas [dot] se  telefon: 0322 61 70 26 

Östlyckeskolan

Niklas Hellgren, niklas [dot] hellgren [at] alingsas [dot] se (niklas [dot] hellgren [at] alingsas [dot] se)

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Julia Mårtensson, julia [dot] martensson [at] alingsas [dot] se (julia [dot] martensson [at] alingsas [dot] se), telefon: 0322 616176

Barn- och ungdomsförvaltningen

Rachel Törnell, rachel [dot] tornell [at] alingsas [dot] se, telefon: 0322 61 70 67

Kommunledningskontoret

Jenny Hellsten, jenny [dot] hellsten [at] alingsas [dot] se, telefon: 0322 61 61 39