A-huset där Linden finns
A-huset där Linden finns

Linden

Vi startar varje dag med en samling med upprop. Därefter har vi någon gemensam lek, går en promenad till skogen eller gör en skapande aktivitet.

Under våren kommer vi att arbeta med vänskap som tema. Vi kommer bl.a. att leka olika samarbetslekar och diskutera värdegrundsfrågor på olika sätt med barnen.