A-huset, där Aspen finns
A-huset, där Aspen finns

Aspen

På avdelningen Aspen går det barn från årskurs 2-6.

Under våren kommer vi att arbeta med vänskap som tema. Vi kommer bl.a. att leka olika samarbetslekar och diskutera värdegrundsfrågor på olika sätt med barnen.