Kallelse till kommunfullmäktige 26 april

Mötesdatum: 
ons, 2017-04-26

Kungörelse

Kommunfullmäktige i Alingsås sammanträder på Grand Hotel, Alingsås
onsdagen den 26 april 2017 kl. 18.00. Välkommen!

Under sammanträdet behandlas följande ärenden: 

Upprop

 

Val av justerare och tid för justering

 

Ärendelista

 1. Avsägelse av kommunalt uppdrag.

2. Kommunalt kompletteringsval.

3. Information
   A/ Inför Vision 2040

4. Begränsning av eget kapital, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund.

5. Ej avgjorda motioner 2017.

6. Meddelanden.

 

Kristina Grapenholm (L)                                    
ordförande

Angelica Nåfors
sekreterare

tfn:617270
e-post: angelica [dot] nafors [at] alingsas [dot] se

 

Sammanträdet är offentligt.
Välkommen att lyssna på beslut och debatt!

Föredragningslistan och handlingar till sammanträdet finns tillgängliga på kommunledningskontoret (Rådhuset).
Föredragningslistan och handlingar hittar du dessutom på www.alingsas.se. Sammanträdet visas på Alingsås WebbTV.