Vy över grupparbete på Grand hotell
Visionsworkshop på Grand hotell

Arbetet med Alingsås nya vision - år 2040

Nu har arbetet startat med att ta fram alingsåsarnas nya vision som ska sträcka sig ända till 2040.

Nu kan du lämna dina idéer!

Nu kan du lämna in dina idéer och synpunkter kring hur ditt framtida Alingsås ser ut 2040. Genom att gå in i vårt visionsverktyg kan du fram till och med 31 maj lämna förslag, rösta på andras förslag och även skriva ett vykort från ditt framtida Alingsås.

Ditt/dina förslag blir del av det underlag som utformar visionen och som ska beslutas av våra folkvalda politiker i juni. Även om alla förslag inte konkret kan synas i visionsformuleringen så tas de tillvara och kommer att vara värdefulla inspel och idéer som kan användas i det fortsatta strategiarbetet med att uppnå visionen.

Vill du vara med och träffa oss?

Lördag den 6 maj kl 10-15 i Estrad vid mässan Attraktiva Alingsås ger vi allmänheten och dig som vill möjlighet att tycka till och delta i visionsarbetet. Då finns vi; Kjell Hult och Malin Helltén från kommunen, på plats för att prata om visionsarbetet och ta emot dina idéer och synpunkter i framtagandet av Alingsås nya vision.

Workshops

Redan den 3 april påbörjades den breda dialogen som startade med sex stycken workshops.

I dessa första workshops deltog alingsåsare från föreningsliv, näringsliv, ungdomar från ungdomsfullmäktige, samhällsaktörer som polis, sjukvård, kommun, politik med flera.

Alla som vill kommer under perioden 20 april - 7 maj att få möjlighet att lämna synpunkter och vara delaktiga i visionsarbetet, dels via allmänna träffar och även via ett socialt mediaverktyg där allmänheten kan lämna förslag. Detta verktyg kommer ni att kunna nå via vår hemsida och via kommunens sociala media.

 

Ny infallsvinkel

Alingsås har haft två visioner, den första perioden sträckte sig till år 2010 och den pågående som sträcker sig mot målåret 2019.

Vad är då nytt för vår nya visionsprocess?

Dels kommer perioden fram till visionens mål att vara längre, rättare sagt drygt 20 år, istället för 10 år som de tidigare visionerna.

Utifrån den förutsättningen är det därför viktigt att titta på hur omvärlden kan komma att se ut. Därför genomför vi tillsammans med visionsarbetet också en kortfattad omvärldsspaning och omvärldsanalys. Tillsammans med framtidskonsulterna Kairos Future tar vi in omvärldens drivkrafter, trender och analyserar framtidens utmaningar för Alingsås. Därmed tror vi att vår vision ska få en kraftigare utvecklingsförmåga och i viss mån också vara barriärbrytande, väl förankrad i vår kommande framtid.

Processen och tidsplan

Våra politiker vill att så många som möjligt från hela samhället ska vara delaktiga i visionsarbetet. Det är ju Alingsås vision, där alla ska känna delaktighet och engagemang och vara med att bidra till att vi alla strävar mot vår vision.

Därför kommer processen att fokusera på inkludering, med breda samtal och möjlighet för många att komma till tals och avslutas med att våra folkvalda kommunpolitiker slår fast den nya visionen 2019 under juni.

April:

 • ca sex workshops (totalt 200 personer från samhället Alingsås)
  - omvärldsanalys & visionsbyggstenar
 • öppen dialog via sociala media/hemsida
  - möjlighet att tycka till om vad Alingsås vision bör innehålla
 • öppet hus/drop in för allmänheten vid Sollebrunns servicekontor 20 april kl 15-18 med möjlighet att bidra och komma med idéer till visionen.

Maj:

 • presentation av workshopsmaterial, dialog och möjlighet för allmänheten att bidra och komma med idéer till visionen vid mässan Attraktiva Alingsås 6 maj kl 10-15 i Estrad
 • utformning av övergripande visionsformulering
 • dialog och beredning av vision 2040 med kommunpolitikerna
 • beslut i kommunstyrelsen

Juni:

 • beslut i kommunfullmäktige

Kontakt

Har du frågor gällande visionsprocessen eller tankar och idéer? Då är du välkommen att kontakta Kjell Hult, utvecklingschef i Alingsås kommun.

Mail: kjell [dot] hult [at] alingsas [dot] se

Tfn: 0322-616128