Vy över grupparbete på Grand hotell
Visionsworkshop på Grand hotell

Arbetet med Alingsås nya vision - år 2040

Nu pågår arbetet med att ta fram alingsåsarnas nya vision som ska sträcka sig ända till 2040. Under våren har alingsåsarna sagt sitt och nu bereds visionen av våra folkvalda politiker under sommaren.

Stort tack för alla idéer!

Under  april och hela maj månad har kommuninvånarna kunnat lämna sina idéer och synpunkter kring hur de önskar att deras framtida Alingsås ska ser ut 2040. Dels via två dialogträffar i Sollebrunn och Alingsås. Fram till den 31 maj kunde alingsåsarna även gå in i ett visionsverktyg  och lämna förslag, rösta på andras förslag och även skriva ett vykort från sitt framtida Alingsås. Gensvaret har varit bra och det är fantastiska berättelser, synpunkter och visionsidéer som formulerats.

Har du lämnat förslag via våra dialogträffar och/eller vårt visionsverktyg så kommer det nu bli del av det underlag som utformar visionen och som ska beslutas av våra folkvalda politiker. Även om alla förslag inte konkret kan synas i visionsformuleringen så tas de tillvara och kommer att vara värdefulla inspel och idéer som kan användas i det fortsatta strategiarbetet med att uppnå visionen.

Vi vill verkligen rikta ett stort tack till alla er som varit med och bidragit!

Workshops

Redan den 3 april påbörjades den breda dialogen som startade med sex stycken workshops.

I dessa första workshops deltog alingsåsare från föreningsliv, näringsliv, ungdomar från ungdomsfullmäktige, samhällsaktörer som polis, sjukvård, kommun, politik med flera.

Alla som vill kommer under perioden 20 april - 7 maj att få möjlighet att lämna synpunkter och vara delaktiga i visionsarbetet, dels via allmänna träffar och även via ett socialt mediaverktyg där allmänheten kan lämna förslag. Detta verktyg kommer ni att kunna nå via vår hemsida och via kommunens sociala media.

 

Ny infallsvinkel

Alingsås har haft två visioner, den första perioden sträckte sig till år 2010 och den pågående som sträcker sig mot målåret 2019.

Vad är då nytt för vår nya visionsprocess?

Dels kommer perioden fram till visionens mål att vara längre, rättare sagt drygt 20 år, istället för 10 år som de tidigare visionerna.

Utifrån den förutsättningen är det därför viktigt att titta på hur omvärlden kan komma att se ut. Därför genomför vi tillsammans med visionsarbetet också en kortfattad omvärldsspaning och omvärldsanalys. Tillsammans med framtidskonsulterna Kairos Future tar vi in omvärldens drivkrafter, trender och analyserar framtidens utmaningar för Alingsås. Därmed tror vi att vår vision ska få en kraftigare utvecklingsförmåga och i viss mån också vara barriärbrytande, väl förankrad i vår kommande framtid.

Processen och tidsplan

Våra politiker vill att så många som möjligt från hela samhället ska vara delaktiga i visionsarbetet. Det är ju Alingsås vision, där alla ska känna delaktighet och engagemang och vara med att bidra till att vi alla strävar mot vår vision.

Därför kommer processen att fokusera på inkludering, med breda samtal och möjlighet för många att komma till tals och avslutas med att våra folkvalda kommunpolitiker slår fast den nya visionen 2019 under juni.

April:

 • ca sex workshops (totalt 200 personer från samhället Alingsås)
  - omvärldsanalys & visionsbyggstenar
 • öppen dialog via sociala media/hemsida
  - möjlighet att tycka till om vad Alingsås vision bör innehålla
 • öppet hus/drop in för allmänheten vid Sollebrunns servicekontor 20 april kl 15-18 med möjlighet att bidra och komma med idéer till visionen.

Maj:

 • presentation av workshopsmaterial, dialog och möjlighet för allmänheten att bidra och komma med idéer till visionen vid mässan Attraktiva Alingsås 6 maj kl 10-15 i Estrad
 • utformning av övergripande visionsformulering
 • dialog och beredning av vision 2040 med kommunpolitikerna
 • beslut i kommunstyrelsen

Juni:

 • beslut i kommunfullmäktige

Kontakt

Har du frågor gällande visionsprocessen eller tankar och idéer? Då är du välkommen att kontakta Kjell Hult, utvecklingschef i Alingsås kommun.

Mail: kjell [dot] hult [at] alingsas [dot] se

Tfn: 0322-616128