Vy över grupparbete på Grand hotell
Visionsworkshop på Grand hotell

Alingsås kommuns vision 2040

Vision

"Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd.
Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla."

Fokusområden

  • Vackra miljöer
  • Livskvalitet
  • Experimentlust
  • Omställning
  • Tillsammans