Fritidshemmen

Fritidshemmet tar emot barn i åldern 6-12 år. Rätt till fritidsplats gäller till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Här kan barnet vistas före och efter skolan.

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmet på Ängaboskolan är uppdelad på fem avdelningar. På Skogsgläntan 1 och Ängslyckan 1 går barn i förskoleklass och år 1. Barnen i år 2 och 3 går på Skogsgläntan 2 och Ängslyckan 2. De barn som går i år 4-6 finns på Klubben.

Vi öppnar morogonfritids klockan 06:15 på Ängslyckan 1, mittemot matsalen. 7:15 äter barnen som kommer tidigt frukost. Vi går tillbaka till eftermiddagsfritids strax före 16:30 och stänger klockan 18:00.

Kontakta Fritidshemmen

Skogsgläntan 1 - 0721-680298
Ängslyckan 1 - 0721-680297
Ekhagen - 0734-154988
Ängslyckan 2 - 073-426 99 91
Skogsgläntan 2 - 0721-680296
Klubben  - 0721-680296