Webb-TV: Kommunen i korthet

För att öka tillgängligheten kring Alingsås kommuns nyheter finns den kortfattade nyhetssummeringen Kommunen i korthet i webb TV-format. 

Senaste avsnittet hittar du här:

 

 

Tidigare avsnitt

Tidigare avsnitt av Kommunen i korthet hittar du på Alingsås kommuns YouTube-kanal