Bra länkar kring din hälsa

Här nedan följer några bra länkar kring din hälsa.

Livslinjen

Dags för en förändring mot ett hållbart liv! Livslinjen är en hemsida för dig som vill, eller har funderat på att ändra levnadsvanor. Du kanske har fått ett FaR-recept, precis fått en sjukdomsdiagnos, funderar på att sluta röka, har problem med sömnen eller behöver ändra matvanor?  
http://www.narhalsan.se/livslinjen

Hälsokällan

På Alingsås lasarett finns Hälsokällan som är en plats för information kring hälsofrämjande aktiviteter. Här finns informationsmaterial och du kan göra ett levnadsvanetest inom 6 olika områden med frågor och råd om: alkohol, tobak, fysisk aktivitet, matvanor, stress och mental hälsa. http://www.vgregion.se/upload/Alingsas/Om%20lasarettet/H%C3%A4lsofr%C3%A4mjande%20sjukhus/H%C3%A4lsok%C3%A4llanbroschyr%5B1%5D.pdf

1177-Vårdguiden

Information om hälso- och sjukvård: Vaccinationer, läkemedel, undersökningar, tandvård, sjukvård, barn och föräldrar, egenvård, översikt över läkemedel, dina rättigheter inom vården m.m.  
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för god folkhälsa, utvärderar effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följer hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta. http://www.folkhalsomyndigheten.se/