2 Driftstörningar
sv Swedish

Vill du veta mer om oss?

All verksamhet som bedrivs i Alingsås kommun vilar på en tydlig värdegrund: engagemang, öppenhet och respekt. Värdegrunden anger tonen i det förhållningssätt som präglar hela kommunens verksamhet och visar sig i hur vi agerar som medarbetare gentemot varandra. Varje dag, året om.

Alingsås kommun