Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Transport av avfall

Om du transporterar avfall yrkesmässigt eller kör avfall från din egen verksamhet kan du behöva söka tillstånd eller göra en anmälan hos länsstyrelsen.

Texten uppdaterad 2021-07-08

Anmäl egen transport av farligt avfall

Om du transporterar farligt avfall som kommer från din egen verksamhet så måste du anmäla det till länsstyrelsen. Anmälan gäller om mängden är mindre än 100 kg eller 100 liter per år. Om du själv vill köra större mängder än så måste du ha tillstånd. Anmäler transport av farligt avfall gör du hos länsstyrelsen.

Ansök om tillstånd för transport av avfall

Om du transporterar någon annans avfall ska du alltid söka tillstånd för din verksamhet. Tillstånd behöver du även om du transporterar avfall som kommer från din egen verksamhet om det är mer än 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per år. Tillstånd krävs också om du transporterar mer än 10 ton eller 50 kubikmeter icke-farligt avfall från din egen verksamhet per år. Ansöker om tillstånd gör du hos länsstyrelsen.

Transportdokument

När du lämnar farligt avfall till någon annan för transport så måste ni gemensamt se till att det finns ett transportdokument. Dokumentet ska innehålla uppgift om avfallslämnare, mottagare, avfallsslag och avfallsmängd. Du som lämnar avfallet ska underteckna dokumentet.