Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förbud gällande köldmedia

Texten uppdaterad 2021-07-08

Förbud mot CFC och HCFC

Det är inte tillåtet att använda ozonnedbrytande ämnen som CFC (till exempel R11 och R12) och HCFC (till exempel R21 och R22).

I Sverige får idag CFC bara användas i befintliga stationära enhetsaggregat med en fyllnadsmängd av 900 gram eller mindre. Ett exempel på ett enhetsaggregat är ett kylskåp eller frysskåp.

Det inte tillåtet att använda HCFC (till exempel R22) med fyllnadsmängd över tre kilo efter den 1 januari 2015. För utrustning som innehåller mindre än tre kilo, får den användas men inte fyllas på med nytt HCFC-köldmedium. Det gäller för anläggningar som var i bruk den 1 juni 2002 och sedan dess har fortsatt och fortsätter att vara i bruk.

Skrotning

När anläggningen tas ur bruk ska den skrotas, vilket innebär att den ska tömmas på köldmedium. Detta ska utföras av person med certifikat (f-gas). Skrotningen ska du ta upp i rapporteringen av köldmedier.

Förbjudna installationer

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (till exempel R404A) får inte fyllas på i utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter. Förbudet gäller från och med den 1 januari 2020. Förbudet gäller inte utrustning som är avsedd att kyla till temperaturer under -50 °C.

Miljöskyddsenheten

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöskyddsenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen