2 Driftstörningar
sv Swedish

Företagslots

Företagslotsen i Alingsås kommun berättar gärna om vilken service kommunen erbjuder företag som vill etablera sig eller bedriver verksamhet i kommunen.
Funderar du på att etablera dig i Alingsås? Kanske har du planer på att bygga ut din verksamhet och behöver en större lokal? Eller så kanske du vill få information om vad som händer i kommunen i något speciellt sammanhang?

Företagslotsen är en bra väg in och hjälper dig att hitta rätt.

Texten uppdaterad 2022-10-20

Välkommen att kontakta Christoffer Zevin som är Företagslots i Alingsås Kommun.

Ibland är det svårt att komma vidare i ärenden som rör tillstånd och regler. Det kan handla om att flera olika tillstånd krävs eller att du helt enkelt är osäker på vilken förvaltning du ska vända dig till. Då kan företagslotsen hjälpa dig att enkelt komma vidare med ditt ärende.

Regionalt nätverk

I vårt regionala nätverk söker vi rätt resurs och samarbetspartner för din verksamhet. Nedan följer en förteckning över några av de organisationer som vi samarbetar med, om du själv vill ta en kontakt.

Business Region Göteborg

Göteborg och Göteborgsregionens näringslivsorgan, som arbetar för att skapa långsiktig hållbar tillväxt för nyföretagare samt små- och medelstora företag. 

Almi

Almis affärsidé är att genom finansiering och rådgivning erbjuda möjligheter under företagandets olika skeden, Almi är verksamt i företagandets alla skeden.

Connect

Sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser när det gäller kompetens och kapital. All verksamhet i Connect är centrerad kring ett begrepp; tillväxtföretag.

Tillväxtverket

Erbjuder möjligheter till finansiellt stöd för företag att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst.

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som har till uppgift att öka konkurrenskraften hos företag och forskare i Sverige.

Västra Götalandsregionen (VGR)

Lanserar varje år ett antal bidrag och finansiella stöd om på olika sätt kan hjälpa företag att utvecklas och växa.

Utveckla ditt företag utomlands?

Enterprise Europe Network är världens största affärsnätverk för små och medelstora företag som vill ut på internationella marknader. EEN erbjuder kostnadsfri rådgivning om exempelvis EU-regler och CE-märkning, förmedling av internationella affärskontakter och service vid teknik- och forskningssamarbeten.

Business Sweden erbjuder tjänster för företag som vill utveckla sin export samt ett småföretagsprogram som bland annat inkluderar rådgivning, Export och marknadsvalsanalys.

Västsvenska handelskammaren har ett stort internationellt nätverk kan stödja dig med information och affärskontakter på nya och befintliga marknader samt identifiera nya leverantörer och kunder.

Christoffer Zevin

NULL

Företagslots och näringslivsstrateg, Näringslivsenheten