Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

Lag 2010:1011om brandfarliga och explosiva varor.

Fyll även i den tekniska beskrivningen (bilagan) till ansökan.

 

Notera att ansökningar som görs fr.o.m. 1 januari 2020 hanteras av Alingsås & Vårgårda Räddningstjänstförbund. 

 

Postadress:

Tomasgårdsvägen 1
44139 Alingsås.

 

E-post: raddningstjansten [at] avrf [dot] se (raddningstjansten [at] avrf [dot] se)

 

Tillhörande information