Märkning av livsmedel

EU har tagit fram nya regler för hur livsmedel ska märkas. De nya reglerna berör alla livsmedelsföretag som tillverkar eller märker livsmedel som säljs till enskilda konsumenter och till storhushåll.

Reglerna om livsmedelsinformation, inklusive märkning, finns i förordning (EU) nr 1169/2011, den så kallade informationsförordningen.

Informationsförordningen är i princip en sammanslagning av två EU-direktiv,  direktiven om märkning och om näringsvärdesdeklaration. Dessutom ingår regler om märkning av vissa livsmedel samt att några nya regler har tillkommit. Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation kompletterar reglerna i informationsförordningen.

Tillhörande information