Anmälan om försäljning folköl, tobak och elektroniska cigaretter

E-tjänst och blankett för anmälan om folkölsförsäljning och tobaksförsäljning.

Folköl är en alkoholdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med högre alkoholstyrka än 3,5 volymprocent kallas starköl.

Vem får sälja folköl?

För att få bedriva detaljhandel med folköl måste du även sälja matvaror i butiken. Butiken ska ha ett brett sortiment av matvaror. Ett brett sortiment kan t.ex. vara konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och grönsaker. Det räcker inte att butiken har någon eller några av dessa varutyper i sitt sortiment. För att få servera folköl vid serveringsställe är det en förutsättning att du även serverar mat.

Ytterligare en förutsättning för att få sälja folköl är att ditt försäljningsställe (detaljhandels-eller serveringsställe) ska vara godkänt som stadigvarande livsmedelslokal för hantering av matvaror. Det är Miljöskyddsförvaltningen som ger detta godkännande. Det är inte tillräckligt med ett tillfälligt tillstånd att hantera livsmedel.

Anmälan

Den som tänker sälja folköl eller tobak ska anmäla detta till kommunen där försäljningen ska äga rum. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan har registrerats hos kommunen.

Egenkontroll

Den som bedriver försäljning av folköl/tobak ska bedriva en särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid försäljning av folköl. Programmet ska vara skriftligt och ska vid tillsynsbesök kunna uppvisas. En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas till kommunen i samband med att anmälan om försäljningen sker.

Egenkontrollprogram för utskrift finns längst ned.

Regler vid försäljning av folköl

Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer folköl ska förvissa sig om att den som köper är 18 år. Det innebär att säljaren alltid ska kräva att få se legitimation då personen ser ung ut. En bra regel är att fråga alla som ser ut att vara under 25 år om legitimation.

Folköl får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över folkölen till någon som inte fyllt 18 år.

Folköl får inte säljas till personer som är berusade av alkohol eller påverkade av annat berusningsmedel.

Om du säljer folköl ska du även sälja andra drycker som till exempel läsk och vatten mm. 

Det ska vara god ordning i lokalen.

Regler vid försäljning av folköl finns i alkohollagen.

Regler vid försäljning av tobak

Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer tobak  ska förvissa sig om att den som köper är 18 år. Det innebär att säljaren alltid ska kräva att få se legitimation då personen ser ung ut. En bra regel är att fråga alla som ser ut att vara under 25 år om legitimation.

Tobaksvaror får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över dem till någon som Inte fyllt 18 år.

Marknadsföring i form av reklamskyltar etc. är förbjudet på säljställets utsida och i skyltfönster. Reklam och annan marknadsföring inne på säljstället får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmanande till tobaksbruk.

Cigaretter får inte säljas styckvis eller i förpackningar med färre än 19 cigaretter.

Det är inte tillåtet att sälja tobaksvaror med felaktig märkning, t.ex. med utländska varningstexter eller ingen märkning alls.

Den som innehar tobaksvaror för försäljning kan bli skyldig att betala tobaksskatt om varorna är obeskattade och det inte går att utreda vem som är skattskyldig.

Regler vid försäljning av tobaksvaror finns i tobakslagen.

Tillsyn

Kommunen och Polisen är tillsynsmyndigheter över folkölsförsäljning. När tillsynsmyndigheterna genomför tillsyn, har personal som genomför denna rätt att få tillträde till lokaler och andra områden som berörs av lagen.

Avgift

Kommunen får ta ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer eller serverar folköl och tobak. Årsavgiften är 1500 kr per år.

Kontakt

Angelica Liljedahl
Alkoholhandläggare
Socialförvaltningen
Telefon 0322-61 66 44
angelica [dot] liljedahl [at] alingsas [dot] se

E-tjänst
Tillhörande information
Blankett