Serveringsansvarig personal

En tillståndshavare eller en utsedd serveringsansvarig person ska alltid finnas på plats på restaurangen under hela serveringstiden. Den som är ansvarig ska kunna överblicka hela restaurangen och ansvara för helheten. Den som är serveringsansvarig måste minst ha fyllt 20 år. Tillståndshavaren måste i förväg anmäla till alkoholhandläggaren vem eller vilka som är serveringsansvariga på restaurangen.