Handläggningtid serveringstillstånd

Ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap handläggs och beslutas av alkoholhandläggaren. Ansökan bör lämnas in senast två veckor innan tillställningen planeras att äga rum.

Alla övriga typer av serveringstillstånd handläggs av alkoholhandläggaren men beslutas av Miljöskyddsnämnden. Dessa ansökningar är relativt omfattande där bl.a. remisser skall skickas till andra myndigheter för yttrande. Den genomsnittliga handläggningstiden uppskattas till cirka 1–3 månader.

Från och med 1 juli 2019 har miljöskyddsnämnden tagit över hantering av serveringstillstånd. I början kommer alla ärenden att hanteras av nämnden tills delegation för handläggare är beslutad. Detta kan påverkar handläggningstiden och vi ber om överseende med detta.