Ändringar verksamhet med serveringstillstånd

Den som har beviljats serveringstillstånd har skyldighet att till kommunen anmäla förändringar i verksamheten. Anmälan ska göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott sker i den, om verksamheten förändras till sin omfattning eller karaktär, om ägarförhållandena förändras eller om serveringsansvariga personer byts ut.