Serveringstillstånd för alkohol

För servering av alkohol, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i Alingsås krävs tillstånd av Alingsås kommun.

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara stadigvarande eller tillfälligt.

Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen och lämnas till alkoholhandläggaren i kommunen. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen. Olika avgifter gäller för respektive tillstånd. Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan skulle avslås.

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, samt äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

Tillhörande information