Tillstånd och tillsyn - alkohol, servering, tobak, läkemedel

Försäljning av alkohol, tobak och receptfria läkemedel  regleras i olika lagar. Gemensamt för de olika lagarna är att de ska verka skyddande för människors hälsa och ställer krav på hur försäljningen får ske.

För att få sälja dessa varor behöver du göra en anmälan eller en ansökan. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller och vad som krävs, under respektive flik på varje område här på webben.  Om du behöver mer information kan du vända dig till alkoholhandläggaren i kommunen som ansvarar för dessa områden.