Tillstånd och tillsyn - alkohol, servering, tobak, läkemedel

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny tobakslag.  Tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) kommer att upphävas och ersättas av en ny lag om tobak och liknande produkter som träder i kraft den 1 juli 2019. Detta innebär att det införs tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.

Mer information om vad tillståndsplikt innebär kommer att publiceras innan lagen träder i kraft. Frågor och svar om den nya lagen hittar du längre ned på sidan.

Innan nya lagen träder i kraft

Försäljning av alkohol, tobak och receptfria läkemedel  regleras i olika lagar. Gemensamt för de olika lagarna är att de ska verka skyddande för människors hälsa och ställer krav på hur försäljningen får ske.

För att få sälja dessa varor behöver du göra en anmälan eller en ansökan. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller och vad som krävs, under respektive flik på varje område här på webben.  Om du behöver mer information kan du vända dig till alkoholhandläggaren i kommunen som ansvarar för dessa områden.

Tillhörande information