Ansökan om försäljning av tobak och elektroniska cigaretter

E-tjänst och blankett för anmälan om och tobaksförsäljning.

Regler vid försäljning av tobak

Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer tobak  ska förvissa sig om att den som köper är 18 år. Det innebär att säljaren alltid ska kräva att få se legitimation då personen ser ung ut. En bra regel är att fråga alla som ser ut att vara under 25 år om legitimation.

Tobaksvaror får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över dem till någon som Inte fyllt 18 år.

Marknadsföring i form av reklamskyltar etc. är förbjudet på säljställets utsida och i skyltfönster. Reklam och annan marknadsföring inne på säljstället får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmanande till tobaksbruk.

Cigaretter får inte säljas styckvis eller i förpackningar med färre än 19 cigaretter.

Det är inte tillåtet att sälja tobaksvaror med felaktig märkning, t.ex. med utländska varningstexter eller ingen märkning alls.

Den som innehar tobaksvaror för försäljning kan bli skyldig att betala tobaksskatt om varorna är obeskattade och det inte går att utreda vem som är skattskyldig.

Regler vid försäljning av tobaksvaror finns i tobakslagen.

Tillsyn

Kommunen och Polisen är tillsynsmyndigheter över folkölsförsäljning. När tillsynsmyndigheterna genomför tillsyn, har personal som genomför denna rätt att få tillträde till lokaler och andra områden som berörs av lagen.

Avgift

Kommunen får ta ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer eller serverar folköl och tobak. Årsavgiften är 1500 kr per år.

Kontakt

Angelica Liljedahl
Alkoholhandläggare
Socialförvaltningen
Telefon 0322-61 66 44
angelica [dot] liljedahl [at] alingsas [dot] se

Tillhörande information
Blankett