Prao - en framtida kollega

Prao är en otroligt viktig del för att minska avståndet mellan skolan och arbetslivet. Vi vänder oss nu till dig och dina kollegor inom både kommunal och privat verksamhet som är intresserade av att ta emot praoelever nu under vårterminen.

Under vårterminen 2019 drar den obligatoriska PRAO igång i Alingsås kommun för ca 450 elever. Vi på Arbetsmarknadsenheten har fått i uppdrag från Barn- och ungdomsförvaltningen att samordna prao och anskaffa praoplatser. Detta är ett riksdagsbeslut där eleverna under årskurs 8 och 9 har obligatorisk prao i tio dagar totalt under året; fem dagar under vårterminen och fem dagar under höstterminen. Prao är en otroligt viktig del för att minska avståndet mellan skolan och arbetslivet. Det kan vara en avgörande faktor för elevens fortsatta studie- och yrkesval. Vi vänder oss nu till dig och dina kollegor inom både kommunal och privat verksamhet som är intresserade av att ta emot praoelever.

Prao är ett tillfälle för arbetsgivare och företag att marknadsföra och förmedla en positiv bild av ert yrke och arbetsplats. Det är också en chans att ta del av elevernas nytänkande idéer och nå framtidens entreprenörer. Det kan bli en framtida kollega! Det är också en möjlighet för elever att inskaffa viktig kunskap om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval och få värdefulla erfarenheter av ett yrkesområde som intresserar. Det är ett sätt att stödja elevens personliga utveckling, öva sin sociala kompetens och lära sig de normer och regler som finns på en arbetsplats. 

Ni får anmäla hur många elever ni har möjlighet att ta emot och under vilka veckor. Detta gör ni genom att fylla i den bifogade blanketten. Den skickar ni sedan till Arbetsmarknadsenhetens praokoordinator. Adress står på blankett. Bekräftelse på vilka som kommer till just er får ni på ett mail under slutet av februari. De veckor ni kan ta emot praoelever är följande:

  • v. 12
  • v. 14
  • v. 15
  • v. 20

Har ni frågor eller funderingar kring hur man kan planera mottagandet av en praoelev eller bara intresserad av att veta mer, hör gärna av er till oss! Platsanmälan sker via blankett som finns bifogat. Ansök idag, men senast 8 februari 2019.

 

Tack för ert engagemang!