Fakta om näringsliv i kommun och region

Om Göteborgsregionens näringsliv

Business Region Göteborg publicerar statistik, information och rapporter om Göteborgsregionens näringsliv. Här kan du hitta, ladda ned och läsa: Publikationer

Kommunal samverkan - regional styrka

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner omkring en miljon invånare.

GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Så här fungerar kommunen

 "Så fungerar kommunen" är en guide från Svenskt Näringsliv. Den riktar sig till företagare som vill få en inblick i hur kommunen fungerar.

I Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet svarar två av tre företagare att de haft kontakt med kommunen under det senaste året. Svenskt Näringslivs undersökningar visar även att dialog mellan företagare och kommunen är en av de viktigaste faktorerna för att förbättra företagsklimatet.

Alla kommuner är olika men här går vi igenom de grundläggande institutioner som finns i alla Sveriges kommuner – så att du som företagare lättare ska kunna identifiera de kontaktytor som är möjliga när det rör dina frågor.