Näringslivsstrategier

Med förankring i Vision 2019 har Alingsås kommun tagit fram tre näringslivsstrategier. Strategierna för handel, besöksnäring och industri/tjänster syftar till att stödja näringslivsutvecklingen i kommunen.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss » på Alingsås kommuns näringlivsenhet.